Strona główna | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Gdzie jesteśmy | Dofinansowanie

MENU

:: Strona główna
:: O nas
:: Nasza oferta
:: Kontakt
:: Gdzie jesteśmy
:: DofinansowanieRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: "Zwiększenie konkurencyjności PH-U ELEKTROS Sp. z o.o. w Tychach przez rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów i usług."

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELEKTROS Sp. z o.o.
Wartość projektu: 353 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 174 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Copyright © 2009 Elektros. Wszystkie prawa zastrzeżone.